Temu bual bersama Syeikh Saad

Temubual Syeikh Al-Azhar

Kalam Presiden PMRAM 2011

Kalam Pengarah Program

PESERTA KUTUB SITTAH SIRI KE-3

21 August 2009

Pengenalan Program

Mafhum hadith : Daripada Rasulullah SAW telah bersabda : Aku tinggalkan kepada kamu
semua, dua perkara.Apabila kamu berpegang dengan keduanya,kamu tidak akan sesat selamanya,yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

Alhamdulillah,segala rasa syukur selayaknya dipanjatkan ke hadrat Allah SWT,selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarga baginda,para sahabat dan tabi’in,tabi’ tabi’in,para alim ulama’ dan para pejuang Allah sekalian.

Hadith adalah sumber rujukan kedua bagi umat Islam selepas Al-Quran diturunkan. Sunan Sittah adalah himpunan hadith-hadith Rasulullah SAW daripada enam perawi terbesar pada zaman keemasan ilmu hadith dan pembukuan hadith pada zaman tersebut. Sunan ini juga menjadi tunjang dalam ilmu hadith sebagai panduan dalam memandu kehidupan manusia ke arah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.

Oleh kerana itu,pihak PMRAM telah mengambil inisiatif untuk menjadikan program ini sebagai thaqafah tambahan kepada ahli-ahli PMRAM dan bukan ahli PMRAM umumnya. Mudah-mudahan,ianya memberi maanfaat kepada semua serta dapat mengamalkan ilmu-ilmu dengan sebaiknya.

Dengan ini,pihak PMRAM berharap program pembacaan sunan sittah ini dapat mencapai matlamatnya .Semoga usaha yang dijalankan ini mendapat keredhaan Allah SWT dan mendapat sokongan semua pihak yang terlibat untuk sama-sama menjayakan program ini.

No comments:

Post a Comment